Sykepleierspillet

Sykepleierspillet er et quizbasert brettspill som inneholder 770 spørsmålskort innen kategoriene anatomi, fysiologi, biokjemi og sykdomslære. Spørsmålene tar utgangspunkt i de nasjonale læringsmålene for sykepleierutdanningen.

2. opplag kommer snart for salg.

Bla ned for å lese mer.

Sykepleierspillet er sponset av

Kreativ læring

Drivkraften bak prosjektet har vært et personlig ønske om et slikt konsept på markedet. Vi har selv vært sykepleierstudenter og kjent på savnet etter kreative læringsformer i studiet. Vi ønsker å være med på og løfte sykepleie som profesjon, og hjelpe de kommende sykepleierne til å bli faglig sterke. Grunnlaget for å bli en faglig dyktig sykepleier blir lagt allerede første året på sykepleierutdanningen. Vi ser derfor viktigheten av å bringe nye metoder på banen for å heve kvaliteten på de områdene som år etter år gir høy strykprosent blant landets høyskoler og universiteter.

Spill-kategorierSpill-kategorier
Spillebrett-bilde

Hvem egner spillet seg for?

Sykepleierspillet er utviklet med tanke på sykepleierstudenter og sykepleiere, men egner seg også godt for andre fagfelt innen helse, fra vernepleie til medisin. Spillet kan i tillegg anvendes som et fagutviklingsverktøy på institusjoner.

For student

Spillet kan fungere som et læringsverktøy for studenter som leser til eksamen, og kan ellers brukes gjennom hele sykepleierstudiet.

For arbeidsplass

Sykepleierpillet egner seg godt som et fagutviklingsverktøy for ansatte på ulike helseinstitusjoner. I tillegg til at de ansatte får frisket opp ferdighetene sine i kategoriene anatomi, fysiologi, biokjemi og sykdomslære, kan for eksempel fagutvikler lage caser og avdelingsrelaterte spørsmål som et supplement i spillet.

For faglærer

På universiteter og høgskoler kan faglærer bruke spillet til kollokviegrupper i forbindelse med undervisning. Det kan legges til ekstra spørsmål i spillet ved å laste ned maler på tomme spørsmålskort.